در جدول زیر لیست قیمت تخته شاسی خام(شاسی با چسب و نوار PVC و بدون عکس) آورده شده است. شما میتوانید قیمت تخته شاسی را به تفکیک سایز در جدول زیر مشاهده کنید.